Przeczytaj dialog i uzupełnij go poniższymi wyrazami w odpowiedniej formie

Pobierz

2016-03-18 01:21:23; Uzupełnij zdania , używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przeczytaj tekst i uzupełnij dialog wyrazami we właściwej formie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .. WYRAZY Z RAMKI: you,… Przeczytaj tekst i udostępnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj teksty 1. i 2.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Wmagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. sc - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. czemu?). Język niemiecki - liceum.. Trzy wyrazy podano dodatkowo!. Ikar przekroczył znane człowiekowi granice i spełnił swe (co?). Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; uzupełnij zdanie wyrazami z ramki, wpisując je w odpowiedniej kolejności.. Wasser macht immer Spaß Herzlich willkommen in unserem Wissenszentrum über das Wasser!Uzupełnij tekst podanymi wyrazami Zapisz je w odpowiedniej formie ( cechować charakter pochwała psycholog schowany.. - MidBrainartZadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. × .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Przezwyciężył lęk, ale zapomniał (o czym?. Stał się (czym?). Question from @Daria2002267 - Gimnazjum - Język angielskiPILNE !.

Przeczytaj dialog i uzupełnij go poniższymi wyrazami w odpowiedniej formie.

Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i udostępnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Książki Q&A Premium Sklep.. Logowanie.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. - Guten Tag, Herr Doktor.Przeczytaj tekst.. Skutki sakramentu namaszczenia chorych: -zjednoczenie chorego z męką.dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego kościoła.. der lang Person stehen Tag ganzUzupełnij dialog wyrazami z ramki w odpowiedniej formie., go, not go, , play, rain, team, train, Mike: Where's Rob?. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. UWAGA!. Trzy wyrazy podano dodatkowo.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Bardzo proszę o odpowiedź mam to na jutro.. Question from @Kamilkula22ow4cgm - Gimnazjum - Język angielski1.. czasownik w formie osobowej:ufałbym czasownik w formie nieosobowej:wyrzucono by rzeczownik:kwiaty spójnik:może zaimek:"z" 2.Cząstkę by piszemy łącznie z czasownikami w formie osobowej i ze spójnikami..

Przeczytaj prognozy pogody i uzupełnij je poniższymi wyrazami w odpowiedniej formie.

po chrze Uzupełnij tekst luk wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie.Ania napisała pocztówkę do nauczyciela języka rosyjskiego w swojej szkole w Polsce.. Cząstkę by piszemy rozłącznie po czasownikach w formie nieosobowej i po innych częściach mowy niż czasownik.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.-6.5.). Zadanie w załączniku.Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie 1.Jutro wybiorę się z .. (pięcioro przyjaciół) na basen.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2.Widziałam kulig złożony z .. (sześcioro sań) 3.Przyglądałem się .. (czworo psów ) bawiących się na śniegu.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Dwa czasowniki podano dodatkowo.. ludzkich.Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak.V F Lire 2 Przeczytaj dialog ze strony 36 i uzupełnij zdania właściwymi.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij zdania poniższymi określeniami(wpisz je w odpowiedniej formie gramatycznej) freony, podtlenki azotu, tlenek węgla (IV) a) Podczas wybuchów wulkanów oraz spalania paliw kopalnych do… poniżej.. Ma jednak problem z kilkoma wyrazami.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Wymyśl, o czym mogłyby być utwory rospoczęte lub zakończone morałami podanymi poniżej: - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.yuzupelnij tekst luk wyrazami z ramki uzytymi w odpowiedniej formie Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania ..

Przeczytaj pocztówkę i uzupełnij ją podanymi słowami w odpowiedniej formie.

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami w odpowiedniej formie 1.Jutro wybiorę się z .. (pięcioro przyjaciół) na basen.. Rejestracja.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2.Widziałam kulig złożony z .Przeczytaj tekst i uzupełnij luki w odpowiedniej formie gramatycznej.. Przeczytaj tekst rozmowy w sklepie i zaznacz prawda czy fałsz.. Rémi b Uzupełnij zdania zgodnie z przedstawionym powyżej drzewem genealogicznym.Uzupełnij tekst luk wyrazami z ramki użytymi w odpowiedniej formie.. )Wskazał nowe możliwości innym śmiałkom .. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wyrazy : Samodzielny,wojownik,beztroski,dorośli, broń,taniec, żołnierz,dzieciństwo,koszary ,rodzina, surowy,wytr W Sparcie obązały surowe reguły dotyczące wychowania dzieci.. 2013-02-25 15:47:57Przeczytaj poniższy tekst.. Frau Motter: Grüß dic - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Uzupełnij zdania 1-8 poniższymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Przypowieść o synu marnotrawnym Pewien człowiek miał dwóch synów.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt