Prace geograficzne czasopismo

Pobierz

Wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.. INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 2.1.. W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii .Prace Geograficzne - niewydawane już, nieperiodyczne, polskie czasopismo naukowe, poświęcone wybranym działom nauk geograficznych.Wydawnictwo, założone we Lwowie w 1918, ukazywało się nieregularnie do 1938 r. Ogółem wydano 19 zeszytów.. Czasopismo ukazuje się od 1964 r. (do 1977 r. jako Prace i Studia IGUW).. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.Czasopismo Geograficzne jest recenzowanym, interdyscyplinarnym periodykiem naukowym o otwartym dostępie ukazującym się obecnie jako półrocznik.. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą .Prace i Studia Geograficzne są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego..

Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce geograficznej, zarówno z zakresu geografii fizycznej, jak i geografii człowieka.

Od 2018 roku czasopismo ukazuje się tylko w wer…Szczegółowy opis, współczynniki Impact Factor, punkty ministerialne dla czasopisma Słupskie Prace Geograficzne (ISSN: ) red.Recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1964 r. W latach ukazywało się jako Prace i Studia Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.. INFORMACJE OGÓLNE Artykuł lub recenzję sprawdzone pod względem językowym należy przesłać na adres redakcji: Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Od marca 2021 roku siedzibą Redakcji Czasopisma jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im.. Publikowane są w nim m.in. opracowania z dyscyplin: Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna oraz Nauki o Ziemi i Środowisku.. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.Redakcja Prac Geograficznych Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej ul. Gronostajowa 7 30-387 Kraków 2..

Ważnym elementem działalności tej serii jest druk prac doktorskich i habilitacyjnych o tematyce społeczno- i fizycznogeograficznej.Prace i Studia Geograficzne.

red. Małgorzata Durydiwka, Aleksandra Korpysz-Wiśniewska, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Maria Skoczek (data publikacji online: 13.05.2022) T.66.3.. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Wersja online (od 2018 r.) Liczba zeszytów rocznie: 4.. Więcej informacji o Czasopiśmie można znaleźć tutaj.Czasopismo Geograficzne jest najstarszym czasopismem geograficznym, które ukazuje się od roku 1923.. W latach ukazywało się jako Prace i Studia Instytutu Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.Prace Geograficzne ISSN Wydawnictwo seryjne ukazujące się od 1954 r. Jego celem jest informowanie o osiągnięciach naukowych geografii polskiej i międzynarodowej.. Języki: polski, angielski.. Czasopismo założył, redagował i finansował z własnych środków geograf i kartograf Eugeniusz Romer.Szczegółowy opis, współczynniki Impact Factor, punkty ministerialne dla czasopisma Prace i Studia Geograficzne (ISSN: )Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego > Badania i nauka > Czasopisma i książki > Prace i Studia Geograficzne > Prace i Studia Geograficzne-tomy T.66.4..

Status: Open accessPrace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt