Charakterystyka odmiany ziemniaka

Pobierz

Odmiany badane 4 lata (2012-15) uszeregowano wg malejącego plonu.. Czarodziej.. Rosyjska odmiana.. Wyróżnia się okrągło-owalnym kształtem, żółtą barwą skórki i miąższu.. IHAR—PIB, Oddział Jadwisin.. Owoce są owalne, gładka skóra, żółty, środkowy biały.. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz wirusy Y i liściozwoju.Odmiany jadalne ziemniaków Najważniejszymi cechami użytkowymi, które decydują o przydatności odmian jadalnych są: kształt (najlepiej zbliżony do okrągłego lub okrągło-owalnego), płytkie osadzenie oczek, skórka gładka.. Klasyfikacja ta opiera się na podstawie zawartości suchej masy i skrobi w bulwie, a co za tym idzie, wskazuje najwłaściwsze przeznaczenie danej odmiany.. Ma wysoką tolerancję na suszę.. Belmonda - średniowczesna odmiana jadalna, bardzo smaczna o żółtej skórce i żółtym miąższu.. W tym przedziale przydatności użytkowej dominują kreacje w typie kulinarnym B, ogólnoużytkowym (6 odmian) i po 3 odmiany w typie pośrednim AB, sałatkowym do ogólnoużytkowego oraz pośrednim BC, od ogólnoużytkowego do lekko mączystego.Charakterystyka skrobiowych odmian ziemniaka Źródło: Charakterystyka Krajowego Rejestru odmian ziemniaka, Wydanie XVIII, 2015.. Bulwy Bellarosy mają kształt owalny, a oczka położone są na nich płytko lub średnio płytko.. Wykorzystywana jest w produkcji suszów spożywczych, produktów mrożonych, konserw i sałatek..

Słabiej radzi sobie w przypadku zarazy ziemniaka.

Roślina jest wysoka, nerazidistaya, jasnozielona, z białymi kwiatami.. Odmiany uprawne tego warzywa są wynikiem długotrwałych procesów krzyżowania.. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie.. Ze względu na jej podatność.. .Apr 20, 2022Charakterystyka odmian - odporności i przydatności ODMIANAWczesność Kształt bulw Wielkość bulw Barwa skórki Głębokość oczek Barwa miąższu Smak Ciemnienie miąższu surowego Ciemnienie miąższu gotowanego Skłonność do ciemnej plamistości pouderzeniowej Plon po 60 dniach w q Plon w q Typ konsum- pcyjny Zawartość skrobi w %Ziemniaki Denar - opis, opinie i charakterystyka S atina jest średnio wczesną, jadalną odmiana ziemniaka zaliczaną do typu konsumpcyjnego B, czyli ogólnoużytkowego, lekko zwięzłego, która ma bardzo dobry smak.. Vinetę należy sadzić w szeroką rozstawę rzędów (75 cm), a odległości pomiędzy roślinami powinny wynosić około 30 cm.. Odmiana jest odporna na wirusy i na mątwika ziemniaczanego.. Ziemniaki można podzielić na 3 główne grupy - ziemniaki typu A, B i C.. Cechy charakterystyczneNov 13, 2020Wyróżnia się zasadnicze trzy typy kulinarne ziemniaków: A, B i C..

Współcześnie możemy wyróżnić niemal dwieście gatunków dziko rosnącego ziemniaka.

Optymalne dawki nawozowe wynoszą: 120-130 kg N/ha, 200-150 kg K/ha i 100 kg P/ha.Nov 13, 2020Ziemniaki to rośliny zaliczane do rodziny psiankowatych, które uprawia się na masową skalę.. Cechuje go średnia wielkość, gładka skórka i płaskie oczka.. Rzadko dotyka choroba.. Pozostałe odmiany nie badane przez cały, czteroletni okres podane są wg alfabetu.Odmiana jest wrażliwa na mrozy, dobrze znosi suszę, szybko kiełkuje materiał siewny.. Kolor miąższu.średnio wczesnych (6 odmian) oraz po 3 o krótkim okresie wegetacji (3 bardzo wczesne i 3 wczesne).. Ziemniaki typu A są nazywane inaczej sałatkowymi, ponieważ mają zwartą strukturę oraz się nie rozgotowują.Oct 12, 2020Należący do rodziny psiankowatych ziemniak, to podstawowy gatunek rośliny uprawnej i jedno z najważniejszych warzyw wykorzystywanych w kuchniach.. Odmiana.. Niedopuszczalne jest zazielenienie bulw, które powstaje w wyniki długiej ekspozycji ziemniaków na świetle.Ziemniaki stanowią źródło witaminy B i C oraz są pełnie fosforu, magnezu i potasu.. Bulwy można przerabiać na placki i pyzy.Apr 26, 2021Ziemniaki odmiany Vineta najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich.. typ C — typowo mączysty, sypki, miąższ wykazuje dużą skłonność do rozgotowywania się.. Może być przeznaczana do paczkowania, ponieważ jej bulwy mają wyrównany kształt..

Bulwy są okrągło-owalne.Charakterystyka jadalnych odmian ziemniaka z grupy bardzo wczesnych i wczesnych.

Odmiana Bellarosa zalecana jest do uprawy na terenie całego kraju.. Hodowca.. Oczka są płytkie a skórka gładka.. Waga 80-110 g, w buszu 10-15 sztuk.CHARAKTERYSTYKA ODMIAN SKROBIOWYCH ZIEMNIAKA Wg COBORU 2011-2014 Lp.. Odmiana ta ma średnie wymagania wodne i jest odporna na stres powodowany przez suszę.. Typ A - sałatkowy.. Ziemniaki są podstawą diety milionów ludzi.Właściwy wybór odmiany jest wiec jednym z najważniejszych czynników odpowiadających za powodzenie uprawy oraz jakość i wielkość uzyskanych plonów.. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu.. W uprawie wykazują podwyższone wymagania wodne.. Wśród wielu odmian polecanych do uprawy w naszym kraju (wszystkie odporne na raka ziemniaka), na liście COBORU znajdują się między innymi: Odmiany bardzo wczesne:May 8, 2021Ziemniaki Vineta - opis i charakterystyka odmiany J est to średnio późna odmiana jadalna, która odznacza się dobrą jakością kulinarną.. Budowa i remont.. Bulwy dość duże, okrągłoowalne, o regularnym kształcie, oczka dość płytkie, skórka jasnoczerwona, miąższ kremowy.Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku.. Należy do typu konsumpcyjnego B, czyli ogólnoużytkowego..

Ten typ obejmuje odmiany o wysokiej zawartości skrobi i specyficznej, wyczuwalnie szorstkiej strukturze ziaren.

Odmiany Rok zareje-strowania Plon ogólny bulw % wzorca Plon skrobi % wzorca Zawartość skrobi % Barwa miąższu bulw Typ kulinarny WZORZEC 444 dt/ha 86,7 dt/ha 19,5 % ŚREDNIOWCZESNE 1.. Wymagania i agrotechnika.. *Badania w toku.Charakterystykę odmian ziemniaka opracowano w oparciu o "Listę opisową odmian 2016, rośliny rolnicze, część - okopowe" - COBORU w Słupi Wlk.. Bardzo dobrze nadaje się do przygotowywania purée.Charakterystyka odmian ziemniaka wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2021 Bielik (d. ZAH 25318) Odmiana jadalna bardzo wczesna, w typie konsumpcyjnym sałatko- wym do ogólnoużytkowego, o dość dobrym smaku.. Ziemniaki Gala zapewniają bardzo wysoką wydajność, a zbiory są duże..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt