Przepisz dialog do zeszytu i uzupełnij luki słowami z ramki

Pobierz

Zeszyt ćwiczeń p.. Zrób więc fiszki.. Ex 13 - Przeczytaj i uzupełnij pocztówkę wyrazami z ramkiOdrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. Uzupełnij teksty wyrazami z ramki.Przeczytaj teraz zdania z ramki w ćw.2.. Przepisz dialog do zeszytu uzupełniając luki.Uzupełnij wiadomość od Marka do Andrew, według własnego pomysłu, zapisz to co wstawisz w luki do zeszytu.. Pierwsze zdanie każdego dialogu zostało podane.. DLA CHĘTNYCH:Uzupełnij notatki wyrazami z ramki.. Do jednego z rysunków nie pasuje żaden dialog.. Pięć słów zostało podanych dodatkowo.. Podręcznik: 4/87- połącz wyrażenia z ćwiczenia 3 z ich angielską definicją.. Pocztówka….pocztowka_II_kl_26.05.pdf.. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń ze strony 73. ćw.1/103 - podpisz obrazki .. Aby rozwinąć wypowiedź pisemną stosuj zdania złożone i używaj różnych spójników: Although - chociaż Because - ponieważ Also .Przepisz zdania do zeszytu.. Następnie wykonaj ćwiczenie nr 2.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przepisz je do zeszytu.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.4.. .2. uzupełnij luki wg własnego pomysłu - dziecko samo decyduje, jak uzupełnić tekst, wstawiając pojedyncze słowa lub dłuższe wyrażenia według własnej koncepcji.. uzupełnij luki z zadania 4 do zeszytu..

... 4 Przepisz dialogi do zeszytu i uzupełnij je wyrazami z ramki.

Teraz zaczynamy pracę z zeszytem ćwiczeń.. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.. szkoła średnia .-przepisz nowe słówka do tego ćwiczenia : podręcznik str. 80 Dealing with illnesses - postępowanie z chorobami.. Dla ułatwienia podaję tłumaczenie całego dialogu: Rosie: Oto twoja kamizelka odblaskowa, Jamie.. Il primo giorno a scuola UNITÀ 1 11 Przeczytaj teksty i uzupełnij je słowami i wyrażeniami z ramki.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk (1-5).. 5/94 - przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą.. Te zdania są do nauczenia się na pamięć.. Uzupełnij luki.. Sprawdź znaczenie w słowniczku na końcu rozdziału podręcznika.. Wybierz odpowiedni tytuł do tekstu.. Należy uzupełnić dialog słowami i frazami z ramki.. Uzupełnij tekst ( strona 85) zdaniami z ramki A - H. 4. zadanie 2 - wykonaj tabelkę w zeszycie i uzupełnij odpowiednimi zwrotami z niebieskiej ramki.. Ex 12 -przeczytaj opisy zwierząt, uzupełnij je brakującymi wyrazami i dopasuj do obrazków.. 8/91- uzupełnij zdania właściwym czasem.. Możesz wydrukować, wyciąć i wkleić do zeszytu4/71 ( przepisz i przetłumacz słowa z ramki; następnie spróbuj uzupełnić luki w tekście 1-7 odpowiednim słowem/zwrotem z ramki) Temat: "Injuries" - słownictwo związane z obrażeniami.. 5/87- uzupełnij zdania..

1 Popatrz na obrazki i uzupełnij luki słowami z ramki.

Pamiętaj o dodaniu końcówki - ed do .str.. 92/3: popatrz na zasady dodawania końcówki -ed do czasowników, przepisz je do zeszytu, do podanych czasowników 1-10 dopisz poprawnie formy przeszłe, str. 92/4: uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami z ramki,zajĘcia z wychowawcĄ klasa 7 i 8; jezyk angielski- zadania dla klasy 6 .2.. Ex 13 - popatrz na obrazki i narysuj brakujące elementy, następnie przeczytaj opis jednego z tych zwierząt i postaw tick þ przy odpowiednim obrazku.Odrabiaj swoje zadania domowe szybko i sprawnie.. Kliknij tutaj !. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. zadnie 6 - napisz notatkę według punktów, przeczytaj ją na lekcji online.. Podręcznik: 1/73 (proszę o przepisanie nazw obrażeń od a-g i przetłumaczenie; następnie proszę dopasować obrazki 1-7 do odpowiedniego .Zasadnicza część lekcji: notatka do zeszytu (podręcznik s.103) Subject: Trees and seeds (drzewa i nasiona) przepisz słówka Plants/rośliny s.105.. Używaj ich razem z poprzednio zrobionymi, żeby regularnie powtarzać słówka..

Przeczytaj tekst ( strona 83) i uzupełnij tekst słowami z ramki.

Naucz się jej.. W ćwiczeniach do tej lekcji zrób dwa dowolne zadania.. Zapoznaj się z ramką Speaking Box - Health and illnesses (zdrowie i choroby).. 76 (podręcznik).. Proszę otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 57 oraz uzupełnij tabelę z ćwiczenia nr 1.. 15.06 - 19.06.2020 r. Temat: Buying a ticket - kupowanie biletu.. Jedno słowo podane jest dodatkowo i nie pasuje do żadnej ramki.. Upewnij się , że masz ją na sobie, kiedy jeździsz na rowerze.. Topic: Ćwiczenia utrwalające słownictwo i użycie czasowników 'was' oraz 'were'.. Przepisz je do zeszytu.. Stopniowo będziemy uzupełniali materiały w tym dziale o kolejne teksty.Ex 15 - Popatrz na pocztówkę i przeczytaj uzupełniając luki wyrazami z ramki.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Przepisz zdania do zeszytu.. Jeśli masz drukarkę wydrukuj załączony tekst i wklej do zeszytu, jeśli nie masz drukarki przepisz tekst do zeszytu.. 92/3: popatrz na zasady dodawania końcówki - ed do czasowników, przepisz je do zeszytu, do podanych czasowników 1-10 dopisz poprawnie formy przeszłe, str. 92/4: uzupełnij luki w tekście odpowiednimi wyrazami z ramki, str. 92/5: napisz w zeszycie zdania (1-6) o tym, co Ben zrobił wczoraj.. Uwaga!. Naucz się zwrotów na pamięć.. Obrazki zawarte w pliku.Przepisz do zeszytu zwroty z ćwiczenia 3/86 z podręcznika a następnie korzystając z WORDLIST ze strony 90 przetłumacz je..

Przepisz dialog do zeszytu.

100 Uzupełnij wiadomość z ćw.. Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od słów podanych w nawiasach.. 2 zdaniami a-e i przepisz całość do zeszytu.. 8/95 - przeczytaj historyjkę obrazkową i wskaż właściwą formę.. Kelly: It's (3) to the books.Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersja Uzupełnij dialogi zwrotami z ramki.Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi .Opisz jedna z przyród Emilii z wrześni.Zastosuj w pracy rzeczowniki z ramki-użyj ich w formie dopełniacza i miejscownika z ramki Nadzieja,ziemia,poczekalnia,pasja,wersja Uzupełnij dialog,wstawiając odpowiednie zadania z ramki Słowa z ramki to : ich bin steffi ,das ist mein bruder, Nein das ist meine Freundin,Tina, ich bin elf, Er heiBt .Proszę o zrobienie Ex.. 2013-04-13 16:31:48; Uzupełnij luki w zdaniach (geo) : 2011-01-13 21:56:10; Uzupełnij tekst słowami z ramki 2012-11-20 22:18:34; Uzupełnij luki w zdaniach 2011-03-16 22:34:34; Uzupełnij określenia czasu w poniższych zdaniach słowami z ramki 2015-01-05 20:08:51; Wstaw do zdań .2 Przepisz dialog do zeszytu i uzupełnij go formami was lub were.. 5 (polecenie po polsku).. 3 Przeczytaj jeszcze raz dialog i odszukaj przykłady zdań, w których występują słowa z ramki Speaking Bank.Uzupełnij luki słowami z tabeli.. ćw.3 - przeczytaj tekst o drzewach,o czym mówią wyróżnione na szaro słowa (1-6), połącz je z a-f. ćw.4- uzupełnij luki podanymi słowami (cykl rozwoju .Przepisz notatkę z podręcznika do zeszytu ze strony 91 z ramki GRAMMAR.. Przepisz te wyrażenia do zeszytu z tłumaczeniem.. Zostań ekspertem z danego przedmiotu, zarabiaj punkty, wygrywaj nagrody.Ćw.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Temat: Clanker the Robot - historyjka obrazkowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt