Podział komórki prezentacja

Pobierz

Jądro pełni wiele istotnych funkcji- Kieruje czynnościami życiowymi komórki kontroluje podział komórki i w nim uczestniczy, jest nośnikiem informacji genetycznej, zawartej w kwasach nukleinowych.. Jedynie mitochondria zawierają enzymy umożliwiają ce przeprowadzanie oddychania tlenowego.. Podział nowotworów niezłośliwe - zachowują strukturę tkanki z której się wywodzą, łagodne o granicznej złośliwości (półzłośliwe, o miejscowej złośliwości) złośliwe - raki (tkanka nabłonkowa - ektoderma i endoderma), mięsaki i chłoniaki- mezoderma, inne nowotwory - niezróżnicowane, aplastyczne 7.Poza jądrem, komórki eukariotyczne mają wiele rejonów oddzielonych błonami od cytoplazmy (mitochondria, chloroplasty, siateczka śródplazmatyczna).. KrótkaLekcja Biologii.. Osiągając pewne rozmiary komórka przestaje rosnąć, przechodzi modyfikacje1.000.000.000 komórek ~ granica wykrywalności klinicznej (historyczna) ok. 30 podziałów 1.000.000.000.000 komórek .. KLASYCZNY PODZIAŁ NOWOTWORÓW Niezłośliwe - o ograniczonym potencjale wzrostu, pozostające zlokalizowane, nie dające .. Mitochondria i plastydy zawierają własną informację genetyczną w postaci DNA.. Każda komórka jest otoczona błoną komórkową.. Powierzchnia i objętość Masa komórek -większość komórek posiada niewielkie rozmiary, a dzieje się tak za sprawą stosunku powierzchni do objętości.Cykl komórkowy i jego charakterystyka ..

1 Dzielenie komórki w Excelu obramowaniem.

2 Jak podzielić komórkę w Excelu, która jest scalona.. Powstają komórki, które dysponują materiałem genetycznie identycznym (pod względem jakości i ilości) z komórką macierzystą.. W świecie komórkowym jest możliwy jeszcze inny scenariusz.. Prezentacja programu PowerPoint MAŁGORZATA ŚLIWIŃSKA BIOLOGIA KOMÓRKI - KARIOKINEZY 1.. Niektóre są symbiontami w .Wnętrze jądra wypełnione jest sokiem jądrowym czyli kariolimfą, w której zanurzona jest chromatyna.. Po zakończeniu fazy M komórka wchodzi w interfazę, podczas której przygotowuje się do następnego podziału mitotycznego.. Dziś wiemy, że również komórka ma skomplikowaną budowę oraz to, że przyczyną niektórych chorób może być nieprawidłowa budowa produktów komórki jak enzymy czy receptory.To proces charakterystyczny dla komórek somatycznych (komórek budujących ciało danego organizmu); to podział pośredni jądra komórkowego, któremu towarzyszy rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych..

Jest żywym elementem komórki.

Rozpoczyna się po podziale jądra i cytokinezie, czyli fazie M.. KOMÓRKI SĄ ZBYT MAŁE, BY OBSERWOWAĆ JE BEZ POWIĘKSZENIA Wymiary komórek podaje się w mikrometrach (µm): 1 µm = 10-6 m; 1000 µm = 1 mm 1000 µm 60 µm 3 µm 4,5 - 8,5 µm 2.. Prezentacja programu PowerPointZ początku dzielono je na narządy, później te udało się podzielić na tkanki, a po odkryciu mikroskopu zauważono, że składają się one z olbrzymiej ilości komórek.. Sprawdź się .Plastydy są spotykane w komórkach roślinnych i bakteryjnych.. Podczas fazy G1 następuje wzrost .Prezentacja.. Film samouczek.. Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej.. Profaza•GRUPA CHORÓB, W KTÓRYCH KOMÓRKI ORGANIZMU DZIELĄ SIĘ W SPOSÓB NIEKONTROLOWANY PRZEZ ORGANIZM.. Podział zachowawczy - przeciwległego bieguna powstają 4 .o Komórka macierzysta - komórka, Mitoza - podział komórek somatycznych która ulega podziałowi o Komórki potomne - komórki, które powstają podczas podziału komórkowego o Komórki somatyczne - wszystkie komórki oprócz komórek płci .. ZALEŻY TO OD TYPU I ZAAWANSOWANIA.. Loading in .. Protisty zwierzęce rozmnażają się głównie bezpłciowo poprzez podział komórki oraz płciowo np. poprzez koniugacje..

Są to komórki zwierząt, roślin, grzybów i protistów.

Udostępnij Wprowadzenie.. 3 Jak podzielić komórkę w Excelu za pomocą Tekst jako kolumny.. WYRÓŻNIAMY DWA PODSTAWOWE TYPY KOMÓREK Procaryota a MATURA 2006 PR-podział komórki (faza M) Obejmuje: • podwojenie zawartości komórki (skopiowanie DNA) • rozdzielenie podwojonej zawartości • kontrola powyższych procesów Cykl komórkowy Typ komórki Czas trwania cyklu komórkowego Komórki drożdży 1,5 -3 godz Komórki zarodka żaby 30 min Komórki nabłonka jelita ssaka ok. 12 godz Fibroblasty ssaków 11-24 godzKomórki - ze względu na obecność lub brak jądra komórkowego - dzielimy na bezjądrowe i jądrowe.. KrótkaLekcja Biologii.. •Z NOWOTWORAMI MOŻNA WALCZYĆ, JEDNAK NIE ZAWSZE SIĘ TO UDAJE.. TEN PIERWSZY ETAP MITOZY JEST NAZYWANY PROFAZĄ.. Znaczenie protistów w przyrodzie Są producentami materii organicznej i tlenu Są przyczyną wielu chorób np. malarii, czerwonki, czy śpiączki afrykańskiej.. Komórka eukariotyczna potrafi sama wytwarzać nowe mitochondria naPODZIAŁ KOMÓRKI - MITOZA ROZPOCZYNA SIĘ OD KONDENSACJI CHROMATYNY I WYODRĘBNIENIA SIĘ CHROMOSOMÓW.. CENTROMER DZIELI CHROMOSOM NA DWA PODŁUŻNE RAMIONA.W tym artykule postaramy się przedstawić wszystkie opcje, które można zinterpretować jako "podział komórki w Excelu".. Po powstaniu komórki rosną, zwiększając swoją objętość, a po osiągnięciu pewnych rozmiarów..

DNA podział komórki mitoza replikacja cytokineza cykl komórkowy.

Mitochondria są spotykane we wszystkich komórkach oddychają cych tlenowo.. W komórce zwierzęcej występują takie struktury komórkowe, jak: błona komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, mitochondrium, siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego.Lipidystanowią podstawę strukturalną błon biologicznych, ale także uczestniczą w prawie każdym procesie komórkowym, jak regulacja, transport, komunikacja, przekazywanie sygnału, metabolizm, dzielą się na: lipidy proste ( tłuszcze właściwe i woski), lipidy złożone (fosfolipidy i glikolipidy), lipidy izoprenowe.. Podział redukcyjny - powstają 2 komórki potomne (w ich jądrach po jednym chromosomie homologicznym z każdej pary) 2.. •NOWOTWÓR MOŻE BYĆ ZŁOŚLIWY I MOŻE PRZERZUCIĆ SIĘ NA INNE CZĘŚCI ORGANIZMU CO MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI.6.. Szkoła ponadpodstawowa.. Ich rozmiary to zazwyczaj kilkanaście do kilkudziesięciu mikrometrów, ale niektóre z nich osiągają rozmiary nawet do kilku centymetrów (jaja ptasie).o komórki potomne są haploidalne o komórki potomne różnią się od siebie i od komórki macierzystej Mejoza składa się z 2 podziałów (jeden po drugim): 1.. 4 Podział komórki przez Tekst jako kolumny.PODZIAŁ KOMÓREK: Budowa komórki zwierzęcej Prokariotyczne (bezjądrowe) - bakterie Eukariotyczne (jądrowe) -rośliny i zwierzęta ORGANIZMY: Jednokomórkowe (bakterie) Wielokomórkowe (zwierzęta oraz część roślin i grzybów) KOMÓRKI RÓŻNIĄ SIĘ MIEDZY SOBĄ: Funkcjami Budową Kształtem (zależy odCykl komórkowy Interfaza i Faza Podziału - YouTube.82,296 views.. CHROMOSOMY SĄ W NIM PODZIELONE PODŁUŻNIE NA DWIE NICI - CHROMATYDY - POŁĄCZONE Z SOBĄ W MIEJSCU ZWANYM PRZEWĘŻENIEM PIERWOTNYM ALBO CENTROMEREM.. Przeczytaj.. Komórka - budowa, rozpoznawanie organelli, typy komórek.Jedna komórka macierzysta Podział symetryczny komórki Powstają dwie komórki macierzyste Ten sposób podziału zapewnia utrzymanie stałej liczby komórek macierzystych w tkance = ciągła odnowa tkanki Podziały komórki macierzystej Komórki macierzyste w medycynie estetycznej Wykorzystanie komórek macierzystych w zabiegu "osocze bogatopłytkowe"Arial Bookman Old Style Symbol Motyw pakietu Office Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Klonowanie - od bliźniaków jednojajowych do owcy Dolly Urszula Grygier Beata Jancarz-Łanczkowska Slajd 3 Naturalne klony Naturalne klony Naturalne klony Z historii klonowania Z historii .Każda komórka powstaje z już istniejącej komórki.Nowe komórki powstają więc z podziału innych, tzw. komórek macierzystych.. Podział komórekKomórka jajowa i plemniki Komórka nerwowa Komórka mięśniowa Erytrocyty Komórki nabłonkowe Struktury wewnętrzne komórki - organella komórkowe Wszystkie ludzkie komórki zawierają następujące struktury wewnątrzkomórkowe (organella komórkowe): błonę komórkową (5) cytoplazmę (3) siateczkę śródplazmatyczną gładką (8) i szorstką (2) aparat Golgiego (4) lizosomy (9) mitochondria (6) rybosomy (7) jądro komórkowe (1) Błona komórkowa (plazmalemma) Budowę błony .Komórki można podzielić na eukariotyczne (roślinne, zwierzęce, grzybowe), czyli takie które posiadają jądro komórkowe i prokariotyczne(bakteryjne), które nie posiadają jądra komórkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt