Podaj po 2 przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków

Pobierz

Nauka o języku cz. 1.. 2011-12-12 19:25:05; Oblicz przykłady.. Poprzez użycie formantów powstają na przykład zdrobnienia (np. -ek w wyrazach domek, kotek, maczek) lub zgrubienia (np. -isko w wyrazach bucisko .-Tata sprawdził STAN LICZNIKA GAZOWEGO .. - Wyraz pochodny - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Question from @Elka1234567890123456 - Szkoła podstawowa - Informatyka1.Utwórz po dwa wyrazy z użyciem przyrostków.. Wyjaśnij, co to jest wyraz pochodny.. -ek -., .. -ca -., .. -uś -., .. -nik -., .. -arz -., .no tak dalej w innych -acz -utki -unek -unia -usieńki PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .Wymień cechy przyszłego państwa polskiego opisane przez prezydenta Wilsona.. Sylwia.. Nauka o języku cz. 1, Zeszyt ćwiczeń.. Omów oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna.. Wpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak aby zdania były logiczne i gramatycznie poprawne.. czasowników dokonanych.. Czas na powtórzenie.. napiS , woRek , Unik , fiołEk , wyKop , wyCiąg , brAt , zabiEg , podSłuch .. podanych w ramce.-arnia -arz -aczka -enie -ec -ość -yni (-ini) -anin -ysko (-isko) .. 4.Podaj po trzy przykłady .. 2010-09-27 16:04:42; Do podanych przyrostków dopisz jak najwiecej nazw urzadzen 2012-06-13 21:35:17; Znacie jakieś fajne nazwy Przyrostków?.

A)Podaj po 2 przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków.

Question from @Elka1234567890123456 - Szkoła podstawowa - HistoriaFeb 8, 2021Napisz na czym polega skanowanie dokumentów.. 0 ocen | na tak 0% 0 0Utwórz jak najwięcej wyrazów pochodnych od podanych słów.. -ek - -ca - -uś --nik --arz --acz --utki --unek --unia --usieńka - b) wypisz przyrostki służące do tworzenia poniższych kategorii znaczeniowych; nazwy wykonawców czynności tworzymy za pomocą przyrostków;.. wyrazy zdrobniałe tworzymy za pomocą .rozwiązane Podaj po dwa przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków Odpowiedź 5.0 /5 8 oliwkaa9699 1. domek, piesek 2. okularnica, spódnica 3. kotuś, piesuś 4. odbiornik, szkodnik 5. malarz, piekarz 6. pracz, gracz 7. malutki, drobniutki 8. opatrunek, trunek 9. lalunia, kotunia 10. malusieńki, milusieńkiJan 13, 2022Podaj po 2 przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków.. 2 oceny | na tak 100% 2 0Język Polski WiKuŚśŚ.. Formanty - to cząstki słowotwórcze, za pomocą których tworzy się nowe wyrazy o zmodyfikowanym znaczeniu w stosunku do znaczenia ich podstawy słowotwórczej.. Strona 77.. Podobne podstrony: 932/2502, 953/2014, 919/2552, 944/8538, 955/3105, 951/8347,pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabiany • przyrostki - występują po podstawie słowotwórczej: pis- arz chod- nik pis- any chod- ak pis- mak chodz- enie pis- ak chodz- ony pis- mo chodz'- ikWpisz podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie tak aby zdania były logiczne i gramatycznie poprawne..

Zad 3 a ) >>>Podaj po 2 przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków .

Wiedza.. utworzonych za pomocą przedrostków: prze-, za-, na-, u-, wy-, z- .. 7.Przeczytaj wyrazy pochodne utworzone za pomocą tego samego formantu i na tej .1.. Polub to zadanie.. Sylwia.. Pięć 2. Podaj przykłady wyrazów utworzonych za pomocą formatu zerowego ( innych niż DŹWIG i BŁĘKIT ) 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama animak9382 animak9382 .. a) Wyrazy pochodne utworzone za pomocą podanych przyrostków:-ek - domek, kotek; Odpowiedź na zadanie z Język polski 6.. Wyraz pochodny .. Polub to zadanie.. AnswerUzupełnij zdania 1-5. Podaj dwa przykłady wyrazów pochodnych.. Książki.. zapytał (a) 31.05.2010 o 15:50 Podaj po dwa przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków -ca -uś -nik -arz -acz -utki -unek -unia -usieńki 1 ocena | na tak 100% 1 0WYRAZ PODSTAWOWY to wyraz, od którego tworzone są inne wyrazy.. 2014-10-01 20:42:53; mam do podania po 2 przykłady wyrazów pochodnych utworzonych za pomocą przyrostków 2010-09-12 .Za pomocą przedrostków przy- , prze- , na- , za- , utwórz jak najwięcej czasowników dokonanych od wyrazów : pisać, grać, spać, stać, radzić, nieść.. Wyraz pochodny .Formanty i ich znaczenie.. Wyjaśnij, co to jest wyraz pochodny.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów.. Zaloguj.. WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka..

Podaj dwa przykłady wyrazów pochodnych.

Trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy.. - Wyraz pochodny - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Zarejestruj.. SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.Wyraz pochodny - to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego); Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczyJun 29, 2022przykłady biblii - starożytne przykłady?. 7. a) Wyrazy pochodne utworzone za pomocą podanych przyrostków:Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy.. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz wyrazy podstawowe: .- gracz .- wilczek .- dziennikarka .- stażystka .. -piesek .- zasypać .Podaj po dwa przykłady wyrazów pokrewnych, w których zachodzą oboczności: Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 2 rozwiązania: autor: dawidbachura 21.4.2010 (17:55) podaj wyrazy podobne słów wesoły i smutny Przedmiot: Język polski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanie: autor: kaja_1107 21.4.2010 (22:02)Apr 14, 2021Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

W tym celu użyj różnych przyrostków.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt